Az egészséget illetően először az ellátóhálózat jut eszünkbe: van-e és mennyi háziorvos, szakrendelő, kórház, mentőautó. A lakóhelyünkön ugyanezeket a tényezőket tartjuk egészségünk fő meghatározóinak. Mindeközben az egészség sokkal több: a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. Maga az egészségügy mindössze 8-12%-kal járul hozzá az egészséghez – genetikai, szociális, kulturális, környezeti tényezők mellett. Kevés tehát, ha az önkormányzatok csak az ellátások fejlesztésével tesznek az egészségért, komplex megközelítésre van szükség, hozzájárulva ezzel az egészségen túl az életminőség fejlesztéséhez is.

Talán meglepő, de az életminőség nem a település méretétől függ, hiszen az tulajdonképpen egy szubjektív érzet, amelyet a települési infrastruktúrán túl a társadalmi kötelékek, kapcsolatok is befolyásolnak. A település megtartó erejének alapja, hogy megfelelő és folyamatosan javuló életminőséget biztosítson.

A feladat nehézségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az egyes korosztályok és rétegek preferenciája, szükséglete és értékrendje eltér egymástól, mást és mást jelent az életminőség egy nyugdíjasnak vagy egy kamasznak, egy horvát kisebbséghez tartozónak vagy egy református vallásúnak.

Egy önkormányzatnak az ott élők egészségének és életminőségének javítását valódi célul kell kitűznie: ez összetett, koherens és nem utolsósorban fenntartható fejlesztési politika szükségességét jelenti a település számára. Ismernie kell a szükségletet, reagálnia kell az igényekre. Ez is kevés önmagában, hiszen az életminőség az egészségen és a települési komforton túl magatartási formát, szemléletformálást is jelent: a tudatos egészségmegőrzéstől kezdve a környezettudatosságig.

Megfelelő miliő kell ahhoz, hogy lakóhelyünk otthonná váljék, ennek a kialakítása azonban nem csak az önkormányzatok feladata, hanem a helyi lakosoké is. Ehhez kíván hozzájárulni a HealthCapital Zrt.: önkormányzatok számára pályázatok írását, egészségterv készítését és egészségfejlesztési programok megvalósítását vállaljuk.